VR Maskin AS

Godkjenninger

  • Godkjent for ansvarsrett
  • Tiltaksklasse 1

Arbeidsområde

  • Alt innen gravearbeider(masseforflytninger etc)
  • Fjellarbeider(sprenging)
  • Utvendig rørlegging som innbefatter ADK

Utstyr/maskiner

  • 6 Gravemaskiner fra 1-26 tonn
  • 2 hjullastere
  • 1 traktor JCB fastrack m div hengere
  • 1 lastebil/tippbil